Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1975 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej – druk nr 1975 – zgłoszony przez radnego M. Szpądrowskiego
2 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1963 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 1963 – zgłoszony przez radnego M. Szpądrowskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1974 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej – druk nr 1974 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1964 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1964 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
5 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1944 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – druk nr 1944 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
6 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1972 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 1972 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
7 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1973 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1973 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
8 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1971 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 1971 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
9 Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1848 + A i B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia – druk nr 1848 + A i B zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
10 Przyjęcie protokołu obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy.
11 1974 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej – druk nr 1974
12 1946 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1946
13 1972 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 1972 - poprawka Klubu Radnych PiS – zgłoszona przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę
14 1972 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 1972
15 1973 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1973
16 1934 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – druk nr 1934
17 1935 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok – druk nr 1935
18 1933 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część Ia – druk nr 1933 + A, B
19 1937 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa – druk nr 1937 + A
20 1930 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – druk nr 1930 (Rondo Rozalii)