Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1872 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – druk nr 1872 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
2 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1908 – Projekt uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na eksploatacji i utrzymaniu kanalizacji deszczowej na terenie m.st. Warszawy – druk nr 1908 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
3 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1916 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2021 rok – druk nr 1916 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
4 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1917 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie utrzymania członkostwa Polski w Unii Europejskiej – druk nr 1917 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie naruszenia postanowień statutu m.st. Warszawy przez radnych dzielnicy Praga Północ oraz o środkach zapobiegawczych mających na celu zapobieżenie kolejnym naruszeniom – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
6 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie polityki antymobbingowej miasta w świetle doniesień o mobbingu w COP w Warszawie oraz braku odpowiedniej reakcji władz Warszawy po otrzymaniu informacji o tymże mobbingu – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
7 Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o przesunięcie punktu 3 (Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie polityki antymobbingowej miasta w świetle doniesień o mobbingu w COP w Warszawie oraz braku odpowiedniej reakcji władz Warszawy po otrzymaniu informacji o tymże mobbingu) w porządku obrad na pozycję 59 (po druku nr1892) – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
8 Przyjęcie protokołu obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy.
9 Przyjęcie protokołu obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy.
10 1902 - Projekt uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim - druk nr 1902
11 1917 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie utrzymania członkostwa Polski w Unii Europejskiej – druk nr 1917 - poprawka zgłoszona przez radnego C. Jurkiewicza
12 1917 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie utrzymania członkostwa Polski w Unii Europejskiej – druk nr 1917
13 1881 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 - druk nr 1881 + A, B
14 1882 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok - druk nr 1882 + A, B, C - poprawka zgłoszona przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę
15 1882 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w spawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok - druk nr 1882 + A, B, C
16 1893 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki - druk nr 1893
17 1878+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skweru „Orszy” - druk nr 1878 +A
18 1883 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów - druk nr 1883
19 1884+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej - druk nr 1884 +A
20 1870 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Aleksandrowa - druk nr 1870