Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1773 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1773 (ul. Kokarda) – wniosek zgłoszony przez – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1791 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1791 (ul. Cichy Potok) – wniosek zgłoszony przez – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1792 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1792 (ul. Dywizjonu AK „Jeleń”) – wniosek zgłoszony przez – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1793 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1793 (ul. M. Cetysówny) – wniosek zgłoszony przez – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1794 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1794 (droga bez nazwy) – wniosek zgłoszony przez – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1730 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową prawa przejścia oraz służebnością gruntową prawa przejazdu nieruchomości położonej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ulicy Wał Miedzeszyński 389 – druk nr 1730 – wniosek zgłoszony przez – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
7 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1841 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21- druk nr 1841 - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
8 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1842 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 1842 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Kaczyńskiego
9 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1844 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy – druk nr 1844 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
10 Przyjęcie protokołu obrad L sesji Rady m.st. Warszawy.
11 Przyjęcie protokołu obrad LI sesji Rady m.st. Warszawy.
12 Przyjęcie protokołu obrad LII sesji Rady m.st. Warszawy.
13 1842 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 1842
14 1820 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1820
15 1796 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1796 + A, B, C
16 1797 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1797 + A, B, C
17 1797 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1797 + A, B, C - reasumpcji głosowania
18 1797 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1797 + A, B, C
19 1816 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Światowida w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 1816
20 1790 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 1790