Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 1719 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi m.st. Warszawy z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie miasta – druk nr 1719
2 Informacja Przewodniczącej Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy na temat wyników badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2020 rok. - wniosek o wprowadzenie 1740 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ – druk nr 1740 - wniosek zgłoszony przez radną A. Żebrowską
3 1706 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok – druk nr 1706
4 1707 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – druk nr 1707
5 1740 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ – druk nr 1740
6 1689 + A,B,C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1689 wraz z autopoprawkami
7 1690 + A,B,C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1690 wraz z autopoprawkami
8 1718 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1718
9 1715 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym – druk nr 1715
10 1716 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2021 rok – druk nr 1716
11 1721 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2021 rok – druk nr 1721