Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1669 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) - droga A50 – druk nr 1669 – wniosek zgłoszony przez radną E. Janczar
2 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1670 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika gen. Józefa Hallera – druk nr 1670 – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
3 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat stanu wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
4 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat obecnego stanu przeprowadzonych analiz związanych z przebiegiem nowych linii metra w Warszawie i priorytetów (opartych o wyniki analiz ekonomicznych) co do budowy poszczególnych odcinków nowych linii metra, w tym w szczególności analiz związanych z przebiegiem nowych linii metra proponowanych przez różne środowiska polityczne i społeczne od roku 2018 – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę
5 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie budowy placu zabaw w Parku Dolinka Służewiecka – wniosek zgłoszony przez radnego S. Dratkiewicza
6 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat łączenia obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Prezydenta m.st. Warszawy z funkcją Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzisiejszej nieobecności na sesji Rady m.st. Warszawy z jednocześnie zaplanowaną konferencją prasową na godz. 13;00 we Wrocławiu – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
7 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1640 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 1640 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
8 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1655 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – druk nr 1655 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
9 Przyjęcie protokołu obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy.
10 1653+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1653 + A
11 1590 + A,B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1590 + A,B
12 1591+ A,B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1591 + A,B
13 1660 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2022 i 2023 roku oraz spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań – druk nr 1660
14 1666 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowej „Pożyczki Energetycznej” w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. ze środków Funduszu Powierniczego województwa mazowieckiego – druk nr 1666
15 1648 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki – druk nr 1648
16 1651 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1651
17 1636 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/589/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Europejskiego – druk nr 1636
18 1652 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – druk nr 1652
19 1669 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) - droga A50 – druk nr 1669
20 1637 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1637