Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat obecnego stanu przeprowadzonych analiz związanych z przebiegiem nowych linii metra w Warszawie i priorytetów (opartych o wyniki analiz ekonomicznych) co do budowy poszczególnych odcinków nowych linii metra, w tym w szczególności analiz związanych z przebiegiem nowych linii metra proponowanych przez różne środowiska polityczne i społeczne od roku 2018 – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę
2 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1621 – Projekt stanowiska w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności (KPO) – druk nr 1621 - wniosek zgłoszony przez radnego K. Pietrusińskiego
3 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1620 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w 190. rocznicę ogłoszenia „Konstytucji dla Europy, jako ustawy mającej zapobiec wojnom” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – druk nr 1620 – wniosek zgłoszony przez radną A. Nehrebecką-Byczewską
4 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1619 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie uczczenia 40 rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów – druk nr 1619 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
5 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1623 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1623 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
6 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1622 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji – druk nr 1622 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
7 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1624 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska – druk nr 1624 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
8 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o przesunięcie punktu 15 (Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA - druk nr 1613) w porządku obrad na pozycję 5 (po druku nr 1611) – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską
9 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o przesunięcie punktu 16 (Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - druk nr 1614) w porządku obrad na pozycję 6 (po druku nr 1613) – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską
10 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o przesunięcie punktu 17 (Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej – druk nr 1615) w porządku obrad na pozycję 7 (po druku nr 1614) – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską
11 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1625 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi przez urząd m.st. Warszawy oraz jednostki i spółki podległe w latach 2011-2020 – druk nr 1625 – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
12 Przyjęcie protokołu obrad XLV sesji Rady m.st. Warszawy
13 Przyjęcie protokołu obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy
14 1619 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie uczczenia 40 rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów – druk nr 1619
15 1621 – Projekt stanowiska w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności (KPO) – druk nr 1621
16 1620 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w 190. rocznicę ogłoszenia „Konstytucji dla Europy, jako ustawy mającej zapobiec wojnom” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – druk nr 1620
17 1601 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1601
18 1611 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie podjęcia współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi Państw - Sygnatariuszy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – druk nr 1611
19 1623 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1623
20 1613 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA – druk nr 1613