Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie punktu – Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat sposobu wykonywania nadzoru nad działaniami Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
2 Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 1522 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez miasto stołeczne Warszawę w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wólczyńskiej/ul. Opłotek – druk nr 1522 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
3 Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 1536 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 1536 – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
4 Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 1535 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – druk nr 1535 – wniosek zgłoszony przez radnego M. Szpądrowskiego
5 Przyjęcie protokołu obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy.
6 Przyjęcie protokołu obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy.
7 1527+A - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań związanych z hałasem wzdłuż odcinka trasy S2 znajdującego się na terenie dzielnic Wawer i Wilanów m.st. Warszawy – druk nr 1527 + A
8 1511 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1511
9 1446+B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I – druk nr 1446 + B – wniosek mniejszości zgłoszony podczas Komisji Ładu Przestrzennego przez radnych W. Klimiuka i O. Kubickiego
10 1446+B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I – druk nr 1446 + B – poprawka zgłoszona podczas Komisji Ładu Przestrzennego
11 1446+B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I – druk nr 1446 + B – powtórne głosowanie wniosku o zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy wraz z autopoprawką i poprawką Komisji Ładu Przestrzennego
12 1494 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła – druk nr 1494
13 1503 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin – druk nr 1503
14 1504+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Wojskowego – druk nr 1504 + A
15 1518 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła – druk nr 1518
16 1490 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 1490 (Rondo R. Wilhelmiego)
17 1491 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 1491 (ul. Orkiszowa)
18 1502 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazw obiektów miejskich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 1502 (ul. Dywizjonu AK „Jeleń”)
19 1500 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – druk nr 1500 (Skwer „Sierpnia 1944”) - wniosek oodesłanie projektu uchwały do Komisji
20 1500 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – druk nr 1500 (Skwer „Sierpnia 1944”)