Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1375 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1375 – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę
2 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1376 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1376 – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę
3 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1373 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – druk nr 1373 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1342 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. ………………………… – druk nr 1342 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
5 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat powodów złamania prawa i zasad demokracji przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i o krokach, które Prezydent Warszawy zamierza podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia prawa oraz o terminie wypełnienia obowiązku z § 19 ust 6b Statutu Dzielnicy Ochota, zobowiązującego go do wskazania terminu podjęcia obrad przerwanej sesji – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
6 Przyjęcie protokołu obrad XXXV sesji Rady m.st. Warszawy.
7 Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy.
8 Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy.
9 1362 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1362
10 1312+A,B,C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 1312 + A, B, C
11 1313+A,B,C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 1313 + A, B, C
12 1338 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok – druk nr 1338
13 1339 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok – druk nr 1339
14 1331 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1331
15 1344 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1344
16 1345 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Solec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1345
17 1346 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1346
18 1349 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1349
19 1355 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1355
20 1327 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 „Syrenka” w Warszawie przy ul. Karolkowej 53a – druk nr 1327