Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie awarii przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”. - wniosek o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli czynności podjętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. w związku z awarią przesyłu ścieków do jakiej doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka” – druk nr 1247 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego w imieniu grupy radnych
2 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli czynności podjętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. w związku z awarią przesyłu ścieków do jakiej doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka” – druk nr 1247 - głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego D. Figurę
3 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli czynności podjętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. w związku z awarią przesyłu ścieków do jakiej doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka” – druk nr 1247 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli czynności podjętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. w związku z awarią przesyłu ścieków do jakiej doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka” – druk nr 1247 wraz z poprawką