Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 - wniosek o wprowadzenie 1237 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie solidarności z Białorusią – druk nr 1237- zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
2 - wniosek o wprowadzenie 1236 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 1236 - zgłoszony przez radną E. Janczar
3 - wniosek o zdjęcie 1213 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – druk nr 1213 - zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 - wniosek o zdjęcie 1182 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część południowa – druk nr 1182 - zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
5 - wniosek o zdjęcie 1110 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego (lu1) usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Ciasnej 5 wraz z udziałem w prawie własności gruntu – druk nr 1110 - zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
6 - wniosek o wprowadzenie 1235 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz – druk nr 1235 - zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
7 - wniosek o zdjęcie 1212 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – druk nr 1212 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
8 - wniosek o zdjęcie 1214 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – druk nr 1214 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
9 - wniosek o zdjęcie 1215 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów – druk nr 1215 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
10 - wniosek o zdjęcie 1216 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe – druk nr 1216 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
11 - wniosek o zdjęcie 1217 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek – druk nr 1217 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
12 - wniosek o zdjęcie 1218 +A– Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów – druk nr 1218 +A - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
13 - wniosek o zdjęcie 1219 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła – druk nr 1219 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
14 - wniosek o zdjęcie 1220 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - druk nr 1220 - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
15 Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady m.st. Warszawy
16 Przyjęcie protokołów XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy
17 1237 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie solidarności z Białorusią – druk nr 1237
18 1236 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 1236
19 1200 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1200
20 - wniosek o zamknięcie dyskusji zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego