Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - druk nr 1155 (ul. L. Kaczyńskiego)
2 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1154
3 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego – druk nr 1161
4 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2020 – druk nr 1156
5 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2020 – druk nr 1157
6 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście na rok 2020 – druk nr 1158
7 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2020 – druk nr 1159
8 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2020 – druk nr 1160
9 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) o wprowadzenie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie aktów profanacji symboli religijnych i narodowych - druk nr 1163
10 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich - druk nr 1074
11 Przyjęcie protokołów XXXI i XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - protokół XXXI sesji
12 Przyjęcie protokołów XXXI i XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - protokół XXXII sesji
13 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku z okazji jej setnej rocznicy – druk nr 1152 + A
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1154
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – druk nr 1137 + A (Skwer gen. M. Bezruczki)
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego – druk nr 1161
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi m.st. Warszawy z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie miasta – druk nr 1138
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok – druk nr 1126
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – druk nr 1127
20 Zmiany porządku obrad - wniosek zgłoszony przez radnego F. Frąckowiaka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia i nadania nazwy ulicy w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 1164 (im. Andrzeja Romockiego ps. "Morro")