Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1059 - wniosek radnego J. Szostakowskiego o zamknięcie dyskusji
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1059 - wniosek radnego J. Szostakowskiego o odesłanie projektu uchwały do komisji
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1055
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 1067
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 1005+A
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 1006+A - poprawka zgłoszona przez radnego T. Herbicha
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 1006+A
21 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki – druk nr 1028
22 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1066
23 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych – druk nr 1025
24 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału położonego przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Korotyńskiego – druk nr 1054
25 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 1064
26 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” – druk nr 1060
27 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazw niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk nr 1030
28 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk nr 1031
29 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazw niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk nr 1032
30 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Tynieckiej” – druk nr 1033
31 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Łazienkach Królewskich” – druk nr 1034
32 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Biały Domek” – druk nr 1035
33 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Koszykowej” – druk nr 1036