Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 1064
2 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2020 – druk nr 1065
3 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na 2020 rok – druk nr 1073
4 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1066
5 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 1067
6 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 – druk nr 1071
7 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne – druk nr 1000
8 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 1002
9 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wezwania Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do podjęcia inicjatywy utrzymania dalszej działalności przychodni dla kombatantów przy ul. Litewskiej – druk nr 1079
10 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek radnego T. Herbicha o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej Uchwałę nr LXVII/1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów - druk nr 1078
11 Przyjęcie protokołów XXIX i XXX sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół z XXIX sesji
12 Przyjęcie protokołów XXIX i XXX sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół z XXX sesji
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1058
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1059 - wniosek radnego J. Szostakowskiego o zamknięcie dyskusji
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1059 - wniosek radnego J. Szostakowskiego o odesłanie projektu uchwały do komisji
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1055
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 1067
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 1005+A
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 1006+A - poprawka zgłoszona przez radnego T. Herbicha
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 1006+A