Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
21 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2020 roku – druk nr 932
22 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7 – druk nr 927
23 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Warszawie, ul. P. Wysockiego 51 i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. P. Wysockiego 51– druk nr 915
24 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2020 – druk nr 937
25 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej – druk nr 941
26 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ……………… na Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – druk nr 943
27 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ………………………. na Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – druk nr 944
28 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji Pana ………………… – druk nr 945
29 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor – druk nr 946