Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie, ul. Niegocińska 2 – druk nr 846
2 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 6 oraz wchodzących w jego skład przedszkola i szkoły poprzez zmianę ich siedziby – druk nr 809
3 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie, ul. Leszczynowa 5 – druk nr 812
4 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 36 oraz szkoły specjalnej wchodzącej w jego skład – druk nr 813
5 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 147 w Warszawie ul. Karolkowa 56 – druk nr 819
6 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 399 w Warszawie, ul. J. Zaruby 7 – druk nr 820
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 821
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy – druk nr 822
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych – druk nr 823
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach – druk nr 824
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 50/54 – druk nr 825
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 – druk nr 826
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 827 - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) o odesłanie projektu uchwały do komisji
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 827
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – druk nr 830
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 28 w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 – druk nr 831
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 13 w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego – druk nr 832
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 13 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 – druk nr 833
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 64 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 – druk nr 834
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły Ogrodniczej I stopnia w Warszawie, ul. Bełska 1/3 w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego – druk nr 835