Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich – druk nr 805
2 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na 2020 rok – druk nr 810
3 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M Olszewskiego o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 803 (al. Pawła Adamowicza)
4 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy S. Potapowicza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/220/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 790
5 Przyjęcie protokołów obrad XXII, XXIII i XXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XXII sesji Rady m.st. Warszawy
6 Przyjęcie protokołów obrad XXII, XXIII i XXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XXIII sesji Rady m.st. Warszawy
7 Przyjęcie protokołów obrad XXII, XXIII i XXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XXIV sesji Rady m.st. Warszawy
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 803 (al. Pawła Adamowicza)
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 804
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich – druk nr 805
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – druk nr 756 - wniosek mniejszości nr 1 zgłoszony podczas Komisji Ładu Przestrzennego
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – druk nr 756 - wniosek mniejszości nr 2 zgłoszony podczas Komisji Ładu Przestrzennego
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – druk nr 756 - poprawka nr 1 Komisji Ładu Przestrzennego
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – druk nr 756 - poprawka nr 2 Komisji Ładu Przestrzennego
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – druk nr 756 - poprawka nr 3 Komisji Ładu Przestrzennego
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – druk nr 756
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kłobucka-Bis, Pląsy, Hołubcowa, al. Legionów Piłsudskiego – druk nr 781
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2020 r. środków finansowych, stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej – druk nr 799
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2020 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – druk nr 800
20 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 806+A