Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – druk nr 3504
2 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumienia w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji towarzyszących – druk nr 3493
3 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2024 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3516
4 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2024 – druk nr 3514
5 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilnej realizacji linii tramwajowej na Zieloną Białołękę – druk nr 3518
6 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej M. Wyszyńskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 30 kwietnia 2024 r. – druk nr 3517
7 Przyjęcie porządku obrad XCV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej M. Budziszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – druk nr 3238 + A
8 Przyjęcie protokołów obrad XCIII i XCIV sesji Rady m.st. Warszawy - protokół nr XCIII
9 Przyjęcie protokołów obrad XCIII i XCIV sesji Rady m.st. Warszawy - protokół nr XCIV
10 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilnej realizacji linii tramwajowej na Zieloną Białołękę – druk nr 3518
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2024 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3516
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3453 (dot. drogi bez nazwy)
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3461 (ul. Reksia)
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3474 (dot. odcinka ul. Ustronie)
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3482 (dot. drogi bez nazwy)
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie realizacji na terenie m.st. Warszawy Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – druk nr 3502
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 3503+A
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 3505
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej podział dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – druk nr 3506
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 3507+A