Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji J. Dymowską o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy – druk nr 3394
2 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji J. Dymowską o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek – druk nr 3395
3 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji J. Dymowską o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LXXXV/2185/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami – druk nr 3396
4 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny A. Auksel-Sekutowicz o wprowadzenie - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Unii Europejskiej - druk nr 3439
5 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych – druk nr 3438
6 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej M. Budziszewskiego o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy – druk nr 3436
7 Przyjęcie porządku obrad XCIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny A. Śniegocką-Goździk o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w m.st. Warszawie – druk nr 3096+A
8 Przyjęcie protokołów obrad XCI i XCII sesji Rady m.st. Warszawy - protokół nr XCI
9 Przyjęcie protokołów obrad XCI i XCII sesji Rady m.st. Warszawy - protokół nr XCII
10 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Unii Europejskiej - druk nr 3439
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową – druk nr 3431
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3393 (droga bez nazwy)
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3405 (ul. F. Starowieyskiego)
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – druk nr 3403
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – druk nr 3404
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie, ul. Samogłoska 9 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3350
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Aspekt 48 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3351
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. A. Fontany 3 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3352
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. L. Staffa 21 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3353
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie, al. W. Reymonta 25 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych – druk nr 3354