Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3290
2 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o wprowadzenie punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca wyników kontroli w wydziałach architektury dzielnic ws. wydawania warunków zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Mokotów i Praga Południe"
3 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji M. Frankowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy – druk nr 3285
4 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 3291
5 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – druk nr 3292
6 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy – druk nr 3293
7 Przyjęcie porządku obrad XC sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 3010+A,B
8 Przyjęcie protokołów obrad LXXXVIII i LXXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół 88 sesji Rady m.st. Warszawy
9 Przyjęcie protokołów obrad LXXXVIII i LXXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół 89 sesji Rady m.st. Warszawy
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 3291
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – druk nr 3292
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy – druk nr 3293
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3290
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” – druk nr 3268
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi na rok 2024 – druk nr 3244
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie podjęcia współdziałania m.st. Warszawy z gminą Izabelin i gminą Stare Babice w pracach polegających na przygotowaniu dokumentacji dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie – druk nr 3259
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3255 (ul. Z. Moraczewskiej)
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 3266 (ul. Nad Wąwozem)
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 3267 (ul. Wąski Jar)
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie – druk nr 3283