Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B – druk nr 758
2 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie – druk nr 759
3 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 760
4 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 – druk nr 712+A,B
5 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 713+A,B
6 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 595
7 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 596+A
8 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przyznawania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 741
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych m.st. Warszawy wybudowanych w ramach programu mieszkaniowego budownictwa czynszowego w latach 1998-2002 przy ul. Marii Kazimiery, Mickiewicza, Meissnera, Abramowskiego i Ząbkowskiej – druk nr 733 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o głosowanie bez dyskusji nad projektami uchwał druki nr 733 i 732
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych m.st. Warszawy wybudowanych w ramach programu mieszkaniowego budownictwa czynszowego w latach 1998-2002 przy ul. Marii Kazimiery, Mickiewicza, Meissnera, Abramowskiego i Ząbkowskiej – druk nr 733 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad zbywania niektórych lokali mieszkalnych m.st. Warszawy – druk nr 732 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 689 - wniosek mniejszości nr 1 zgłoszony podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 689 - wniosek mniejszości nr 2 zgłoszony podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 689 - wniosek mniejszości nr 3 zgłoszony podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 689 - poprawka zgłoszona przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 689
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 690
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 727
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2019 r. Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 744
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – druk nr 753