Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
21 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. – druk nr 720
22 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 686
23 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 687
24 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego – druk nr 719
25 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 721 - poprawka zgłoszona przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
26 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 721
27 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych – druk nr 725 - poprawka zgłoszona przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji R. Niewitecką
28 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych – druk nr 725
29 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 183 w Warszawie, ul. Jagiellońska 28 – druk nr 715
30 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2019 rok– druk nr 724
31 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – druk nr 722
32 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1 – druk nr 723
33 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – druk nr 718
34 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 735 - poprawka nr 1 zgłoszona przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji R. Niewitecką
35 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 735 - poprawka nr 2 zgłoszona przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji R. Niewitecką
36 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 735
37 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy oraz uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 – druk nr 736