Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Szpital Solec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobową spółką m.st. Warszawy działającą pod firmą: Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie łączenia przez przejęcie – druk nr 707
2 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych"
3 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji R. Niewitecką - w imieniu Komisji - o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych m.st. Warszawy wybudowanych w ramach programu mieszkaniowego budownictwa czynszowego w latach 1998-2002 przy ul. Marii Kazimiery, Mickiewicza, Meissnera, Abramowskiego i Ząbkowskiej – druk nr 733
4 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji R. Niewitecką - w imieniu Komisji - o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad zbywania niektórych lokali mieszkalnych m.st. Warszawy – druk nr 732
5 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 746
6 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 747
7 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – druk nr 748
8 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy – druk nr 749+A
9 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy – druk nr 750
10 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 751
11 Przyjęcie protokołów obrad XVIII i XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XVIII sesji
12 Przyjęcie protokołów obrad XVIII i XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XXI sesji
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 746
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 747
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – druk nr 748
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy – druk nr 749
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy – druk nr 750
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 751
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy - druk nr 730
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – druk nr 728