Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego - w imieniu Klubu Radnych KO - o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli procedur i zasad systemów antykorupcyjnych obowiązujących w m.st. Warszawie – druk nr 661
2 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) w dzielnicach m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem decyzji wydawanych z udziałem Pana ...... ............ w latach 2010-2019"
3 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza o przesunięcie punktu 70 pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat stanu prac realizowanych w celu zapewnienia pełnego, zgodnego z założeniami inwestycji, funkcjonowania oczyszczalni ścieków i spalarni „Czajka” wraz z kolektorami doprowadzającymi ścieki." na punkt 7
4 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy (Aleja Freddiego Mercury’ego) – druk nr 658
5 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektuuchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2019 – druk nr 660
6 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2019 – druk nr 662
7 Przyjęcie protokołów obrad XIX i XX sesji Rady m.st. Warszawy. XIX
8 Przyjęcie protokołów obrad XIX i XX sesji Rady m.st. Warszawy. XX
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli procedur i zasad systemów antykorupcyjnych obowiązujących w m.st. Warszawie – druk nr 661 - poprawka zgłoszona przez radnego D. Lasockiego
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli procedur i zasad systemów antykorupcyjnych obowiązujących w m.st. Warszawie – druk nr 661
11 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez radnego M. Szpądrowskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej na temat obowiązujących w Urzędzie Miasta procedur antykorupcyjnych oraz działań Pełnomocnika od momentu jego powołania."
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 – druk nr 593+A,B - poprawka zgłoszona przez radnego T.Herbicha
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 – druk nr 593+A,B
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 594+A,B - poprawka zgłoszona przez radnego T.Herbicha
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 594+A,B
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. – druk nr 644
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. – druk nr 645
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – druk nr 330 - poprawka nr 1 zgłoszona przez Komisję Statutowo-Regulaminową
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – druk nr 330 - poprawka nr 2 zgłoszona przez Komisję Statutowo-Regulaminową
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – druk nr 330 - wniosek mniejszości nr 1 zgłoszony podczas Komisji Statutowo-Regulaminowej