Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego B. Pobożego o zarządzenie przerwy w obradach
2 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wypłaty świadczenia rodzinnego 500+"
3 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego F. Frąckowiaka o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.:"Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat utylizacji ziemi pozostałej z budowy linii metra"
4 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego M. Frankowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy - druk nr 591
5 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o polityce Miasta wobec seniorów i osób niepełnosprawnych"
6 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego W.Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie skierowania autobusu 527 na poprzednią trasę
7 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego D. Lasockiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat szkoły specjalnej na Ursynowie"
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu - druk nr 574
9 XX sesja Rady m.st. Warszawy – 03.10.2019 r. - wybór Komisji Skrutacyjnej