Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Porządek obrad XCII sesji Rady m.st. Warszawy - 14 grudnia 2023 r. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2023 rok – druk nr 3348
2 Porządek obrad XCII sesji Rady m.st. Warszawy - 14 grudnia 2023 r. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2024 rok – druk nr 3349
3 Porządek obrad XCII sesji Rady m.st. Warszawy - 14 grudnia 2023 r. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 3369
4 Porządek obrad XCII sesji Rady m.st. Warszawy - 14 grudnia 2023 r. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 3370
5 Przyjęcie protokołów obrad LXXXVII i XC sesji Rady m.st. Warszawy. protokół 87 sesji Rady m.st. Warszawy
6 Przyjęcie protokołów obrad LXXXVII i XC sesji Rady m.st. Warszawy. protokół 90 sesji Rady m.st. Warszawy
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050 – druk nr 3302+A,B,C
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok – druk nr 3303+A,B,C
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 3369
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 3370
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 1 zgłoszonej przez radnego D. Figurę
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 2 zgłoszonej przez radnego D. Figurę
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 3 zgłoszonej przez radnego D. Figurę
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 1 zgłoszonej przez radnego W. Klimiuka
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 1 zgłoszonej przez radnych T. Herbicha i D. Figury
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 2 zgłoszonej przez radnych T. Herbicha i D. Figury
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B - głosowanie poprawki nr 3 zgłoszonej przez radnych T. Herbicha i D. Figury
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2024-2050 - druk nr 3248+A,B
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok - druk nr 3249+A,B - głosowanie poprawki nr 1 zgłoszonej przez radnego D. Figurę
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok - druk nr 3249+A,B - głosowanie poprawki nr 2 zgłoszonej przez radnego D. Figurę