Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2019 - druk nr 505
2 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie do porządku obrad pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat awarii układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków Czajka"
3 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego M. Szolca w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie apelu do krajowych władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie zmian przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska – druk nr 511
4 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radną B. Michalec w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie użycia materiałów pirotechnicznych podczas planowanego widowiska pt. „Damy Ognia” na terenie Lotniska Babice – druk nr 509
5 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomocy Powstańcom Warszawskim i żołnierzom AK – druk nr 514
6 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie desygnowania radnych Rady m.st. Warszawy do Komisji Stypendialnej – druk nr 512
7 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego S. Potapowicza w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektustanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 na terenie Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy – druk nr 510
8 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o sytuacji seniorów i osób niepełnosprawnych w Warszawie"
9 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych Prezydentowi m.st. Warszawy – druk nr 513
10 Przyjęcie protokołów obrad XIV, XV i XVI sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XIV
11 Przyjęcie protokołów obrad XIV, XV i XVI sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XV
12 Przyjęcie protokołów obrad XIV, XV i XVI sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XVI
13 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat awarii układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków Czajka - wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza o zarządzenie przerwy w obradach
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomocy Powstańcom Warszawskim i żołnierzom AK – druk nr 514 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o odesłanie projektu uchwały do komisji
15 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika Thomasa Woodrowa Wilsona – druk nr 503
16 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie apelu do krajowych władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie zmian przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska – druk nr 511 - wniosek zgłoszony przez radnego J.Szostakowskiego o zamknięcie dyskusji
17 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie apelu do krajowych władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie zmian przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska – druk nr 511 - wniosek zgłoszony przez radnego S. Kaletę o odesłanie projektu uchwały do komisji
18 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie apelu do krajowych władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie zmian przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska – druk nr 511
19 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie użycia materiałów pirotechnicznych podczas planowanego widowiska pt. „Damy Ognia” na terenie Lotniska Babice – druk nr 509
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2045 – druk nr 475 + A, B