Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierza Wielka – druk nr 443
2 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Żłobka nr 67 w Warszawie, ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 – druk nr 444
3 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Żłobka nr 68 w Warszawie, ul. Cynamonowa 7 – druk nr 445
4 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu niesamodzielnego nr 24d przyłączonego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w budynku przy ul. M. Kopernika 4 w Warszawie oraz udziału w prawie do gruntu – druk nr 398
5 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Miasta A. Diduszko Zyglewską o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie budowy Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 – druk nr 449
6 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji domu samotnej matki na ul. Skierdowskiej 2, wezwania do opuszczenia budynku przez matki z dziećmi w ciągu 14 dni oraz koncepcji rozwiązania zaistniałej sytuacji i pomocy matkom z dziećmi"
7 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o polityce wobec seniorów i osób niepełnosprawnych"
8 XV sesja Rady m.st. Warszawy – 04.07.2019 r.: - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o reasumpcję głosowania wniosku radnego P. Mazurka (PiS) o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o polityce wobec seniorów i osób niepełnosprawnych"
9 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o polityce wobec seniorów i osób niepełnosprawnych"
10 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego M. Szolca o przesunięcie w porządku obradu projektu chwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji”, stanowiącej politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu – druk nr 365
11 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego M. Szolca o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia klimatycznego stanu wyjątkowego oraz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu – druk nr 448
12 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Ozdobę o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zmianach świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów"
13 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w Statucie m.st. Warszawy – druk nr 446
14 Przyjęcie protokołów obrad XII i XIII sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XII sesji
15 Przyjęcie protokołów obrad XII i XIII sesji Rady m.st. Warszawy. - protokół XIII sesji
16 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji domu samotnej matki na ul. Skierdowskiej 2, wezwania do opuszczenia budynku przez matki z dziećmi w ciągu 14 dni oraz koncepcji rozwiązania zaistniałej sytuacji i pomocy matkom z dziećmi - wniosek zgłoszony przez radnego F. Frąckowiaka o zarządzenie przerwy w obradach
17 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie natychmiastowego wstrzymania działań w kierunku eksmisji – druk nr 450
18 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia klimatycznego stanu wyjątkowego oraz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu – druk nr 448
19 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierza Wielka – druk nr 443
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierza Wielka – druk nr 443