Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 357
2 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego S. Kaletę w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o działaniach w zakresie wsparcia Memoriału im. Marii i Lecha Kaczyńskich organizowanego przez Polski Związek Tenisowy, który ma być rozegrany w dniach 15-18 czerwca 2019 roku na miejskich kortach Legii Warszawa"
3 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie objęcia Parady Równości honorowym patronatem przez Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr
4 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie polityki miasta wobec seniorów oraz osób niepełnosprawnych"
5 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obradu projektu chwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy – druk nr 373
6 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obradu projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy – druk nr 374
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy – druk nr 373
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy – druk nr 374 - wybór Komisji skrutacyjnej
10 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obradu projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy – druk nr 375
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy – druk nr 375
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi m.st. Warszawy z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie miasta – druk nr 364
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok – druk nr 360
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – druk nr 361