Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad XCI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o zarządzenie przerwy w obradach
2 Przyjęcie porządku obrad XCI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3344
3 Przyjęcie porządku obrad XCI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Rembertów – druk nr 3342
4 Przyjęcie porządku obrad XCI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca wyników kontroli w wydziałach architektury dzielnic ws. wydawania warunków zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Mokotów i Praga-Południe"
5 Przyjęcie porządku obrad XCI sesji Rady m.st. Warszawy - ponowne głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca wyników kontroli w wydziałach architektury dzielnic ws. wydawania warunków zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Mokotów i Praga-Południe"
6 Przyjęcie porządku obrad XCI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVII/1854/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 3335
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3344
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o zarządzenie przerwy w obradach
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 2 zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 1 zgłoszona przez radnego J. Szostakowskiego
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 1 zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 2 zgłoszona przez radnego J. Szostakowskiego
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 1 zgłoszona przez radnego P. Szyszko
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 2 zgłoszona przez radnego P. Szyszko
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 3 zgłoszona przez radnego P. Szyszko
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 4 zgłoszona przez radnego P. Szyszko
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 5 zgłoszona przez radnego P. Szyszko
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 1 zgłoszona przez radnego M. Binkowskiego
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 2 zgłoszona przez radnego M. Binkowskiego
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu – druk nr 3329 - poprawka nr 3 zgłoszona przez radnego M. Binkowskiego