Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską Górę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz 307 i Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - druk nr 2907
2 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską Górę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2929
3 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego T. Żyłkę o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w 80. rocznicę powstania w Warszawskim Getcie – druk nr 2931
4 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Emilii Plater – druk nr 2930
5 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
6 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie problemów z kolejkami związanymi ze sprawami dotyczącymi licencji taksówkowych w filii Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Kruczkowskiego 2”
7 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sposobu wdrożenia zaplanowanych w budżecie na rok 2023 podwyżek dla pracowników samorządowych”
8 Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego M. Frankowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta m.st. Warszawy udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach – druk nr 2923
9 Przyjęcie protokołów obrad LXXVI, LXXVIII i LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy - protokół LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy
10 Przyjęcie protokołów obrad LXXVI, LXXVIII i LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy - protokół LXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy
11 Przyjęcie protokołów obrad LXXVI, LXXVIII i LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy - protokół LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy
12 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w 80. rocznicę powstania w Warszawskim Getcie – druk nr 2931
13 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Emilii Plater – druk nr 2930
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2929
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów – druk nr 2910
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia przez m.st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S8 (obszar skrzyżowania z ul. Lazurową) oraz finansowania przyjętego zadania – druk nr 2900
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg powiatowych – druk nr 2901
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych – druk nr 2903
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 2902 (dot. drogi bez nazwy)
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 2881 (dot. odcinka ul. Łopianowej)