Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska R. Niewitecką o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i nadania mu nazwy – druk nr 2871
2 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej społeczności lokalnej miasta Lwów – druk 2876
3 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów – druk 2877
4 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk 2879+A
5 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania członków Rady Muzeum Powstania Warszawskiego – druk 2875
6 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk 2878
7 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – druk nr 2873
8 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – druk nr 2874
9 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego S. Dratkiewicza o wprowadzenie punktu: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat warunków pracy kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.”
10 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie punktu: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat zlecania wykonania zadania utrzymania czystości na terenie publicznych żłobków i powodów przyjętej praktyki oraz na temat płac w publicznych żłobkach”
11 Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji M. Frankowskiego o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji – druk nr 2841+A
12 Przyjęcie protokołu obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy.
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej społeczności lokalnej miasta Lwów – druk 2876
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów – druk 2877
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk 2879+A
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania członków Rady Muzeum Powstania Warszawskiego – druk 2875
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050 – druk nr 2829+A,B
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok – druk nr 2830+A,B
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk 2878
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej – druk nr 2842