Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego P. Szyszko o wprowadzenie punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat możliwych nieprawidłowości przy przyznawaniu kontraktów na zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Spółkę MPO, stosowanych w tej sprawie metod mających zapobiegać ewentualnemu wystąpieniu korupcji oraz możliwego wpływu tych nieprawidłowości na wyższe koszty ponoszone przez mieszkańców Warszawy"
2 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radną J. Dymowską o wprowadzenie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie warszawskich strażaków biorących udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Turcji - druk nr 2823
3 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – druk nr 2822
4 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – druk nr 2800
5 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – druk nr 2801
6 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – druk nr 2802
7 Przyjęcie porządku obrad LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” – druk nr 2806
8 Przyjęcie protokołu obrad LXXV sesji Rady m.st. Warszawy.
9 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – druk nr 2822
10 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie warszawskich strażaków biorących udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Turcji - druk nr 2823
11 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2821
12 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023 – druk nr 2818
13 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy - druk nr 2824
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2821
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego – druk nr 2753 + A
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Postępu 4 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 2784
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2782
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie – druk nr 2798
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul Wiśniowa 56 – druk nr 2785
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie, ul. G. Bruna 11 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2774