Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 2643 (dot. odcinka ul. Obrońców)
2 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na Płycie Desantu i Bulwarze Flotylli Wiślanej – druk nr 2662
3 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radną R. Niewitecką o wprowadzenie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie zapowiadanego usunięcia drzew i krzewów w Ogrodzie Saskim w związku z planowaną odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – druk nr 2667
4 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o wprowadzenie punktu Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat skali i przyczyn wycinki drzew przy realizacji inwestycji Tramwaj do Wilanowa
5 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy A. Żebrowską o wprowadzenie punktu Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat działań podjętych przez Urząd m.st Warszawy w związku ze zniszczeniem nagrań z dwóch posiedzeń Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (z 29.08.2022 r. i 7.09.2022 r.) w tzw sprawie Wioski Żywej Archeologii
6 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie punktu Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat sytuacji Domu samotnej Matki na Pradze Północ
7 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy – druk nr 2666
8 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczególnych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w dawnych budynkach zakładowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie – druk nr 2659
9 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2663
10 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy – druk nr 2664
11 Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy – druk nr 2665
12 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie zapowiadanego usunięcia drzew i krzewów w Ogrodzie Saskim w związku z planowaną odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – druk nr 2667
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy – druk nr 2666
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2663
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy – druk nr 2664
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy – druk nr 2665
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2626 + A
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2627 + A,B
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok – druk nr 2653
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok – druk nr 2654