Kalendarz wydarzeń

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 3.12.2021

    Brak obrazka

    Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 3 grudnia 2021 r. o godz. 17.00. >> porządek obrad

    źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy