Kalendarz wydarzeń

  • Komisja Ładu Przestrzennego - 30.06.2022

    Brak obrazka

    Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 30 czerwca 2022 r. o godz. 16.30. porządek obrad oraz załączniki

    źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy