Kalendarz wydarzeń

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji - 6.02.2023

  Brak obrazka

  Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 6 lutego 2023 r. o godz.17.00. porządek obrad

  źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy

 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 7.02.2023

  Brak obrazka

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 7 lutego 2023 r. o godz.17.15. porządek obrad

  źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy

 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - 7.02.2023

  Brak obrazka

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 7 luty 2023 r. o godz.17.30. porządek obrad

  źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy

 • Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego - 8.02.2023

  Brak obrazka

  Posiedzenie Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 8 lutego 2023 r. o godz.17.00. porządek obrad

  źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy

 • Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej - 8.02.2022

  Brak obrazka

  Posiedzenie Komisji Samorządowa i integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 8 lutego2023 r. o godz.18.00. porządek obrad

  źródło: um.warszawa.pl/waw/radawarszawy