Biuro Rady m.st. Warszawy

Zakresu działania biura należy w szczególności:

1. obsługa techniczno-organizacyjna Rady m.st. Warszawy i jej komisji,
2. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
3. kierowanie uchwał Rady do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
    organizacyjnych m.st. Warszawy,
4. prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków.

Siedziba:
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1,
pietro XX, sekretariat pokój 2012
tel. 22 443 05 80/81, fax 22 443 05 82
e-mail: sekretariat.BR@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

Dostępność Biura Rady i sali obrad Rady m.st. Warszawy

Dyrekcja Biura Rady m.st. Warszawy:

Krzysztof Rożek  p.o. dyrektora                    
Ewa Żakowicz  zastępca dyrektora     

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Biura Rady m.st. Warszawy w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Biura przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14.00-15.00. Spotkania odbywają się po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Biura pokój. 2012, tel. 22 443 05 80.

Godziny pracy biura:
poniedziałek piątek w godz. 8.00 - 16.00