• Artykuł

  3 maja 2023 r. z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji przez Sejm Czteroletni. Podczas uroczystości przy pomniku na ul. Cierlickiej w dzielnicy Włochy. 12 maja br. z okazji 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 100. rocznicy powołania Instytut jego imienia odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

 • Artykuł

  Podczas uroczystości Radę m.st. Warszawy reprezentował Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  W dniach 10-13 maja br. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy gościła w Warszawie przedstawicieli rad miast wojewódzkich. Spotkanie było okazją do wymiany informacji o bieżącej pracy samorządowców.

 • Artykuł

  Uchwałę (nr LXXI/2357/2022) w sprawie nadania im. Jana Lityńskiego Schronisku na Paluchu Rada m.st. Warszawy podjęła 13 października 2022 r. Stołeczni rajcy decyzję podjęli jednogłośnie.

 • Artykuł

  25 maja 2023 roku (czwartek) w PKiN, Sala Warszawska, p.IV, odbędzie się LXXXI posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. porządek obrad – wersja do wydruku porządek obrad on-line Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Mural powstał z inicjatywy radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy w tej sprawie złożyli interpelację do Prezydenta Warszawy.

 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy w 80. rocznicę powstania w Warszawskim Getcie oddała hołd jego bohaterom: członkom organizacji zbrojnych, ale również wszystkim tym, którzy przebywali na jego terenie.

 • Artykuł

  Na terenie Szkoły podstawowej przy ul. Brzeskiej powstaje hala sportowa. Na akcie erekcyjnym, w imieniu Rady m.st. Warszawy, swój podpis złożyła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  20 kwietnia 2023 roku (czwartek) w PKiN, Sala Warszawska, p.IV, odbędzie się LXXX posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. porządek obrad – wersja do wydruku porządek obrad on-line Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Z okazji 83. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 80. rocznicy jej ujawnienia delegacja Rady m.st. Warszawy w składzie: wiceprzewodniczący rady - Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz oraz radni - Anna Auksel-Sekutowicz, Filip Frąckowiak i Paweł Lech, złożyła kwiaty przy Kamieniu Katyńskim na Podwalu.

 • Artykuł

  Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, które przynoszą wiosenną radość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję, w imieniu Rady m.st. Warszawy życzenia składają Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy - Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska.

 • Artykuł

  Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas obchodów 5-lecia Szkoły podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków przy ulicy Hemara 16. Radę m.st. Warszawy reprezentowały radne: Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Anna Auksel-Sekutowicz i Agnieszka Borowska.

 • Artykuł

  Jeden z największych polityków XX wieku, wielki orędownik Polski – Zbigniew Brzeziński upamiętniony w przestrzeni miasta. Pasaż przy alei Jana Chrystiana Szucha 23 od dziś nosi Jego imię. Podczas uroczystości, w której wziął udział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski i ambasador USA Mark Brzeziński oraz radni m.st. Warszawy, Paweł Lech, Anna Nehrebecka-Byczewska, Beata Michalec, Paweł Sawicki i Małgorzata Zakrzewska, odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą zasłużonemu profesorowi.

 • Artykuł

  Podczas uroczystości upamiętniających wydarzenie, Radę m.st. Warszawy reprezentowali: Stanisław Dratkiewicz, Paweł Lech i Piotr Żbikowski.

 • Artykuł

  Podczas uroczystości przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Piotr Żbikowski, Paweł Lech i Stanisław Dratkiewicz, złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Zachariasza Bema, bohatera narodowego Polski i Węgier.

 • Artykuł

  7 marca 2023 r. zmarł prof. Władysław Findeisen, który w 18 czerwca 2020 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Artykuł

  9 marzec 2023 roku (czwartek) w PKiN, Sala Warszawska, p.IV, odbędzie się LXXIX posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.30. porządek obrad – wersja do wydruku porządek obrad on-line Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Artykuł

  W dniu 9 marca 2023 r., w sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście od strony ul. Marszałkowskiej, o godz. 10.00 rozpocznie się dokończenie LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy zwołanej na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. porządek dokończenia – wersja do wydruku porządek on-line Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Artykuł

  W dniu 3 marca 2023 r., w sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście od strony ul. Marszałkowskiej, o godz. 18.00 rozpocznie się LXXVIII sesja Rady m.st. Warszawy zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. wniosek o zwołanie sesji wraz porządkiem (skan) porzadek porządek on-line Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Artykuł

  2 marca br., o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, w zdalnym trybie obradowania.