null

Zofia Smełka-Leszczyńska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Doktorka nauk o kulturze i religii, magistra psychologii (specjalność: kognitywistyka). Absolwentka studiów podyplomowych na SWPS z zakresu projektowania usług (2016) oraz UX (2013). Autorka książek "Usunąć do 30 dni. Semiotyka polskich plakatów wyborczych" (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020) oraz książki o dyskursach o pracy w potransformacyjnej Polsce, która ukaże się jesienią 2024 nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Publikowała m.in. w "Dwutygodniku", "Kulturze Liberalnej" i "Krytyce Politycznej".

W latach 2015-2017 i ponownie od 2023 roku członkini partii Razem. Jej działalność polityczna i aktywistyczna dotyczy przede wszystkim spraw związanych z bezpieczeństwem pieszych w ruchu drogowym oraz praw kobiet. W 2019 roku po tragicznym wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie zorganizowała oddolny protest mieszkańców Bielan przeciwko ignorowaniu problemu bezpieczeństwa pieszych przez władze. W 2016 była zaangażowana w projekt partii Razem dotyczący dofinansowania zapłodnienia in vitro przez Warszawę. Od 2017 roku współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w tworzeniu kampanii "16 dni przeciw przemocy wobec kobiet". 

Zawodowo zajmuje się badaniami jakościowymi i strategiami marketingowymi. Po 17 latach pracy w międzynarodowych firmach zajmujących się reklamą, PR, strategiami oraz badaniami rozpoczęła w 2024 roku niezależną działalność. Jest mamą sześciolatka, żoną, córką emerytowanej nauczycielki języka polskiego oraz aktora teatralnego.

Zainteresowania: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zrównoważona mobilność, dostępność, prawa mniejszości, praca i ruch związkowy. 

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

zsmelka@um.warszawa.pl

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój 2012.

Telefon: 22 443 05 80

E-mail: zsmelka@um.warszawa.pl; zofia.smelka@gmail.com

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2024 (Stan na 2024-06-10) 5 5 100%
Podsumowanie: 5 5 100%