null

Zmodernizowany ZUSOK

Drukuj otwiera się w nowej karcie

4 października został uroczyście podpisany i wmurowany akt erekcyjny przy powstającej instalacji zmodernizowanego ZUSOK-u na Targówku. Na uroczystości obecni byli radni m.st. Warszawy: Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Renata Niewitecka, Mariusz Frankowski, Maciej Wyszyński, Paweł Lech oraz Dariusz Dziekanowski.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej działa od ponad 20 lat. Rozpoczęta niemal dwa lata temu rozbudowa i modernizacja instalacji ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby miasta w zakresie gospodarowania odpadami. Dzięki inwestycji obiekt będzie w stanie przetworzyć ponad 300 ton odpadów, czyli ponad siedem razy więcej niż obecnie. Oznacza to znaczące ograniczenie ich ilości na wysypiskach oraz zmniejszenie kosztów związanych z transportem. Jednocześnie, dzięki systemowi spalania, zmodernizowany zakład będzie w stanie wyprodukować dodatkową energię dla miasta.

W specjalnej kapsule wraz z aktualnym wydaniem dziennika i symboliczną „pięciozłotówką” wmurowany został akt erekcyjny. Dokument podpisali: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, Zdzisław Gawlik, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie oraz Kyu-Won Kang, dyrektor projektu w POSCO E&C.

Rozbudowany ZUSOK będzie również pełnił funkcję ekologiczną. Powstanie tu nowoczesna, automatyczna sortownia na 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki. Zastosowane najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały zakład przebiegać będzie też ścieżka edukacyjna prowadząca do punktu widokowego na wysokości 70 m nad ziemią.

Zobacz galerię (12 zdjęć)