null

Zmiany w składzie Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

12 grudnia br. podczas LXXIII sesji Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę powołującą nową radną. Pani Jolanta Kasztelan zastąpiła Panią Agnieszkę Makles, która zrezygnowała z mandatu radnego. Po przyjęciu uchwały odbyło się ślubowanie.   

 

fot. Grzegorz Krzyżewski