null

Zmiany w składzie Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20 września br. podczas XLII sesji Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę powołującą nową radną. Mariola Rabczon zastąpiła Dariusza Dolczewskiego, który zrezygnował z mandatu radnego. Po przyjęciu uchwały odbyło się ślubowanie.    

>> uchwała powołująca  

fot. Grzegorz Krzyżewski