null

Zmiany w składzie komisji Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku zrzeczenia się mandatu przez radnego Marcina Kierwińskiego zmianie uległy także składy komisji:
- radny Pan Piotr Mazurek przejął po Panu Marcinie Kierwińskim funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dodatkowo z komisji odszedł radny Pan Jacek Cieślikowski,
- Komisję Polityki Rozwoju Gospodarczego opuścił Pan Marcin Kierwiński jak również radna Pani Joanna Sasak. 
>> uchwała nr LXXXVI/2589/2010
>> uchwała nr LXXXVI/2590/2010