null

Zmiany nazw ulic wprowadzone decyzją Wojewody Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera działając na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 744, z późn. zm) wydał 47 zarządzeń zastępczych zmieniających nazwy ulic m.st. Warszawy.

>> wykaz zmienionych nazw

16 listopada 2017 r. podczas LVII sesji Rada m.st. Warszawy podjęła 47 uchwał o wniesieniu skarg na powyższe zarządzenia zastępcze do sądu administracyjnego.