null

Zmarł prof. Witold Kieżun

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Honorowy Obywatel m.st. Warszawy, ekonomista, żołnierz Armii Krajowej, bohater Powstania Warszawskiego. Miał 99 lat.

Prof. Witold J. Kieżun urodził się w 1922 roku w Wilnie, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, teoretyk zarządzania, przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej,  żołnierz Armii Krajowej, podporucznik czasu wojny, powstaniec warszawski, więzień sowieckich łagrów.
W 1931 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1939 roku zdał maturę w Gimnazjum i Liceum Humanistycznym im Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku 1942 ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki uzyskując dyplom technika – inżyniera budowy maszyn i rozpoczął tajną naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.


Od października 1939 roku brał udział w wojskowej działalności podziemnej. W czasie Powstania Warszawskiego walczył w oddziale do zadań specjalnych „Harnaś” pod pseudonimem „Wypad”. W sierpniu 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych, a 23 września 1944 roku udekorowany osobiście przez dowódcę AK generała Bora-Komorowskiego wojennym orderem Virtuti Militari i awansowany do stopnia podporucznika. Po kapitulacji uciekł z niewoli niemieckiej pod Ożarowem.


W marcu 1945 roku został aresztowany w Krakowie przez NKWD. Po ciężkim śledztwie zesłano go Gułagu Krasnowodsk na pustyni Kara-kum. Po roku, na mocy amnestii wrócił do kraju.
Po uzyskaniu stopnia magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim przeniósł się do Warszawy i przyjął posadę w NBP, a następnie asystenta w SGPiS. W roku 1961 rozpoczął seminarium doktoranckie u prof. Jana Zieleniewskiego w Zakładzie Prakseologii PAN, które ukończył w 1964 roku uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych ze specjalizacją „organizacja i zarządzanie”. Już pięć lat później obronił pracę habilitacyjną w tym obszarze naukowym, a w roku 1975 uzyskał tytuł naukowy profesora.


W 1980 wyjechał za granicę. Wykładał zarządzanie m.in. na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu. Pracował w Burundi, najpierw z ramienia ONZ, później jako przedstawiciel Kanady.


W latach 90-tych wykładał gościnnie na polskich uczelniach: w Międzynarodowej Szkole Zarządzania, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.