null

Zdzisław Peszkowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zdzisław Peszkowski fot. Golgota Wschodu

Ks. Prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski (ur. 23 lipca 1918 r. w Sanoku, zm. 8 października 2007 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od lipca 2003 roku.
Tytuł naday uchwałą Rady m.st. Warszawy XIV/174/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku.

Doktor filozofii, kapelan Jana Pawła II, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, harcmistrz i Naczelny Kapelan ZHP.

Jego rodzina pieczętowała się herbem Jastrzębiec. W Sanoku ukończył liceum (1938 r.), równolegle ucząc się w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym Ojców Jezuitów w Chyrowie. Zaangażował się w działalność harcerską. Po zdaniu matury ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

W kampanii wrześniowej dowodził plutonem 20. Pułku Ułanów. 23 września jego oddział dostał się do sowieckiej niewoli. Więziony był m.in. w obozie w Kozielsku. Znalazł się w ostatnim transporcie jeńców do Katynia, ale na skutek zmiany rozkazów władz w Moskwie zagładę więźniów wstrzymano. W 1941 r. udało mu się dotrzeć do armii gen. Władysława Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy.

Po zakończeniu wojny studiował w Oksfordzie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie oraz w Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie i uzyskał tytuł doktora filozofii. W 1983 r. wybrany został Naczelnym Kapelanem ZHP. 30 października 1988 r. pod Krzyżem Katyńskim złożył przyrzeczenie, iż "nie spocznie, dopóki w tym miejscu nie stanie cmentarz wojskowy". Odtąd uczestniczył w ekshumacjach, biorąc w dłoń każdą czaszkę i błogosławiąc różańcem otrzymanym i poświęconym przez Jana Pawła II. Z jego inicjatywy rok 1995 został ogłoszony Rokiem Katyńskim.

Jako kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie podejmował liczne inicjatywy na rzecz upamiętnienia męczeństwa rodaków w Związku Sowieckim. Krążąc niestrudzenie między ojczyzną, do której powrócił na stałe w roku 1989, a rozproszoną po całym świecie Polonią, integrował starsze i młodsze pokolenie Polaków. Założyciel i prezes Fundacji "Golgota Wschodu", zainicjował powstanie cmentarzy wojskowych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, licznych pomników i miejsc pamięci. Przez lata prowadził w Polsce i na forum miedzynarodowym akcję na rzecz uświadomienia opinii międzynarodowej faktu zbrodni katyńskiej. Jest autorem książek, kilkuset broszur, rozpraw i artykułów.  

Honorowy Obywatel wielu miast (w tym rodzinnego Sanoka). Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum w Warszawie oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Patron dwóch szkół.

Odznaczony m.in. Medalem "Polonia Mater Nostra Est" i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.       

>> english version