null

Zakres działania Biura Rady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00 - 901 Warszawa

Godziny pracy : 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątek
e-mail: sekretariat.br@um.warszawa.pl
tel. 22 443 05 80, fax 22 443 05 82

Do zakresu działania Biura Rady m.st. Warszawy należy w szczególności:

1. obsługa techniczno - organizacyjna Rady m. st. Warszawy zwana dalej Radą i jej Komisji,
2. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
3. kierowanie uchwał Rady m. st. Warszawy do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
    organizacyjnych m. st. Warszawy,
4. prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków.

 

>> Wewnętrzny regulamin działalności Biura Rady m.st. Warszawy

>> Schemat organizacyjny Biura Rady m.st. Warszawy