null

Wyniki wyboru uzupełniającego na ławników sądowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) w związku z art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) 17 stycznia 2013 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych.

  • XLIX/1360/2013 w sprawie wyboru uzupełniajacego ławników do Sądu Okregowego w Warszawie - zobacz
  • XLIX/1361/2013 w sprawie wyboru uzupełniajacego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zobacz 

  • XLIX/1359/2013 w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu - zobacz