null

Wyniki wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), Rada m.st. Warszawy w dniu 3 października 2019 r. podczas XX sesji Rady m.st. Warszawy, dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023.

>> uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące wyboru ławników do sądów 

Biuro Rady m.st. Warszawy uprzejmie informuje:

  1. Dokumenty osób wybranych na funkcję ławnika na kadencję 2020-2023 zostały przekazane do właściwych sądów.
  2. Dokumenty osób, które nie zostały wybrane na funkcję ławnika na kadencję 2020-2023 powinny zostać odebrane (PKiN, XX p. pok. 2001 oraz 2024 w Biurze Rady m.st. Warszawy), w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, czyli do 2 grudnia 2019 r. W przypadku nie odebrania dokumentów we  wskazanym terminie zostaną one zniszczone komisyjnie w ciągu kolejnych 30 dni.