null

Wyniki naboru uzupełniającego na ławników sądowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) w związku z  art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) 31 maja 2012 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych.

  • XXXVII/956/2012 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie - zobacz
  • XXXVII/957/2012 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
    w Warszawie - zobacz
  • XXXVII/958/2012 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zobacz
  • XXXVII/959/2012 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zobacz

 

  • XXX/955/2012 w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu - zobacz